ONDERNEMINGSRAAD

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle

Oude Singel 45, 3421 ED Oudewater

Copyright Management Expedition 2018 - 2020