Corona

We realiseren ons in dit Corona-tijdperk dat investeren en plannen ook voor jou lastig is.

Het betekent voor ons dat we:

  • rekening houden met de 1,5 meter-regel in de keuze van een locatie
  • indien noodzakelijk, online alternatieven bieden voor (delen van) ons trainingsprogramma
  • pas bij voldoende inschrijvingen voor open trainingen de datums en gasten gaan plannen
  • mocht (een deel van) de training onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, we dit opnieuw gaan inplannen in overleg met u en in alle redelijkheid

Indien u heeft ingeschreven en de training dient te worden uitgesteld vanwege Corona kan het voorkomen dat Management Expedition reeds verplichtingen moet nakomen (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten).

We zoeken in dat geval in gezamenlijkheid met alle deelnemers naar een oplossing om (een deel van) de training op een later tijdstip uit te voeren en naar een eerlijke verdeling van de gemaakte kosten.

Heb je een vraag met betrekking tot Corona?

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oudewater