IMPACT BIJ PROJECTMANAGERS

Medtronic is een ambitieuze en op resultaat gerichte organisatie waarin projectmanagement een belangrijke functie heeft om middels innovaties en procesverbeteringen de continuïteit van Medtronic te borgen.

Projectleiders dienen over skills te beschikken om voor een project de juiste aandacht te vragen en te escaleren wanneer nodig, het project intern door de organisatie te loodsen en de besluitvorming goed te faciliteren.

Het gaat dan niet om de “techniek” maar om het groter maken van het zelfbewustzijn en zelfinzicht van de projectmanager zodat ze meer impact kunnen maken.

 

Medtronic heeft Management Expedition gevraagd een groep van 11 projectmanagers te professionaliseren op dit terrein.

 

We hebben gekozen voor een workshop Persoonlijke Effectiviteit met behulp van Insights Discovery® met aansluitend een driedaagse training in Olsberg (Duitsland) met daarin aandacht voor Persoonlijkheid, Leiderschap, Invloedsstijlen en Presenteren van een storyline om de impact op stakeholders te (leren) vergroten.

We hebben andragologe Patty Kruiswijk, expeditieleider Gerard van den Berg en communicatie-expert Jan Hille Noordhof hierbij betrokken om hun expertise te doen gelden.

 

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle

Oude Singel 45, 3421 ED Oudewater

Copyright Management Expedition 2018 - 2020