Hoe krijg je een optimaal werkend team dat zijn doelen “zet” en haalt?
Deze vraag stelt elke manager, sportcoach of afdelingshoofd zich regelmatig.
Er is natuurlijk geen eensluidend antwoord maar ik zoek het graag in bewustwording van de onderlinge dynamiek en in hoe je het “weefsel” van de groep versterkt.

Een paar ingrediënten zijn altijd relevant:

  1. Een helder startpunt voor inhoudelijke richting en ruimte voor inbreng
  2. Zelfkennis van de teamleden
  3. Acceptatie van verschillen, je hoeft het niet eens te zijn
  4. Een cultuur van durven, kunnen, mogen en willen uitspreken
  5. Samen definiëren wat de inhoudelijke doelen zijn
  6. Snappen hoe het in groepen mensen werkt.

In een workshop met K2 – adviesbureau in het sociaal domein – hebben we dit gelabelled als Samen Werking. Samen staat voor IK en TEAM.
Werking staat voor GROEPSdynamiek en de vraag “wat werkt voor ons en bij ons?”.

Al werkend zijn we in een online (!) workshop van 1 dag gekomen tot zelf bedachte bijdragen van de adviseurs aan door hen gezamenlijk bedachte doelen voor komend jaar.
Aldus de adviseur/facilitator …. 😉

Maar hoe ziet de klant in kwestie dit eigenlijk? Aan het woord Madelon Derks van K2:

“K2 bestaat uit zeven vrouwen die samen een blijvend verschil willen maken voor kwetsbare mensen!
Dit doen wij door dicht bij inwoners en uitvoerende professionals te staan en hen vanuit hun behoefte te adviseren, te begeleiden en te ontwikkelen door middel van creatieve en concrete werkvormen. We zijn hier intrinsiek gemotiveerd voor, ieder op een eigen manier.

 

Bij K2 vinden we het belangrijk dat iedereen de ruimte voelt en krijgt om zichzelf te ontdekken en om mee te denken over de ontwikkeling van K2. Iedereen wordt betrokken bij grote beslissingen die impact hebben op het team of het bedrijf en samen wordt er een besluit genomen.

We starten elk jaar met een tweedaagse om aan onszelf als team te werken en om doelen op te stellen voor dat jaar, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, inhoud, persoonlijk, inzetten van kwaliteiten, etc.  Jöan helpt ons vaak met de invulling van één van deze dagen, zo ook begin dit jaar.

We hebben elkaar nog beter leren kennen (met Insights Discovery als hulpmiddel) in kwaliteiten, talenten maar ook in valkuilen of verschillen. Met name de vraag: ‘durf je je uit te spreken?’ leidde tot discussie over hoe waarborg je elkaars veiligheid dat dit voor iedereen oké is. Er werden verwachtingen uitgewisseld die belangrijk zijn. Binnen de workshop hebben we door reflectie-wandelingen en -fietstochten ruimte gemaakt voor ideeën. Eerst alleen en later samen met een collega om na te denken en te sparren over eigen ontwikkeldoelen en eigen impact vanuit talenten. Er ontstond diepgang: Waarom vind je dat belangrijk? Wat denk je dat daarvoor nodig is? Wat kan jou helpen? Dit gaf mij veel nieuwe inzichten in mijn pad en bijdrage.

De trainingsdag met Jöan heeft ervoor gezorgd dat ik in de weken erna met al mijn collega’s een wandelgesprek heb gevoerd over hoe ieder tot bloei kan komen. Naast de chemie die er ontstaan is, hebben we nu ook een overzicht van kwaliteiten dat we inzetten bij de verdeling van opdrachten en voor kennisdeling.

Tot slot, van onze individuele doelstellingen en ambitie is nu helder hoe die bijdraagt aan de doelen van K2. Op deze manier groeien we samen tot een nog sterker team en bedrijf!”. Aldus Madelon.

Reflecterend op deze mooie opdracht, met dank voor de input van Madelon, denk ik dat:

Change realiseren is sturen op talenten en risico nemen in écht betrekken.