Invloed nemen zonder macht

Als Projectmanager heb je geen hiërarchische positie waaruit je “macht” of zeggenschap hebt.
Veelal zoeken we het in Leiderschap en Invloedsstijlen.

Nu een keer een andere invalshoek, namelijk de 7 principes van overtuigen van Cialdini inclusief de voorbeelden van deelnemers in de training:

1. Wederkerigheid: mensen voelen zich verplicht naar evenredigheid “terug te geven” aan hen die gegeven hebben; dit wordt sterker indien waardevol, persoonlijk, onverwacht. Voorbeeld: Barack Obama  
2. Sympathie: mensen zeggen liever ‘JA’ tegen iemand die ze kennen; wordt sterker naarmate u de ander aardig vindt. Voorbeeld: Diederik Gommers
3. Sociale bewijskracht: mensen beslissen in een situatie wat te doen afhankelijk van wat anderen doen; wordt sterker door onzekerheid, vele anderen, anderen zoals ‘ik/wij’; Voorbeeld: relschoppers
4. Autoriteit: mensen vertrouwen op diegene met superieure kennis of wijsheid als richtlijn hoe te handelen; wordt sterker door geloofwaardigheid en betrouwbaarheid; Voorbeeld: hoogleraar, asbestspecialist
5. Consistentie: als mensen eenmaal een standpunt hebben ingenomen, worden ze geconfronteerd met persoonlijke en interpersoonlijke druk om zich te gedragen conform wat ze gezegd of gedaan hebben; wordt sterker indien deze actief, publiekelijk en vrijwillig gedaan worden. Voorbeeld: Louis van Gaal
6. Schaarste: zaken lijken waardevoller naarmate ze moeilijker verkrijgbaar zijn; dit wordt sterker door concretisering verlies, concurrentie, exclusieve informatie; Voorbeeld: platenverkopers, sex 😉
7. Erbij horen: mensen willen bij een groep horen om zich toe te verhouden en om connectie te maken; wordt sterker bij exclusiviteit en sociale identiteit Voorbeeld: platinum card