Ontwikkeling en Ingebruikname van Assets wordt vormgegeven in projecten en die worden gemanaged.
Dat vraagt kennis, skills en praktische handvatten.
Dat is waar onze trainingen zich direct op richten.

In dit nieuwsitem:

  • Projectmanagement in de Bouw en Infra, wat maakt dit vak zo mooi en moeilijk?
  • Projectmanagement in Beheer en Onderhoud, onderweg naar Assetmanagement?

Wat maakt dit vak zo mooi en moeilijk?

Moet ik dan zelf voor een goede opdrachtgever zorgen?
Moet ik dan zorgen dat die stuurgroep kleiner wordt?
Moet ik dan ook nog zorgen voor besluitvorming op het hogere niveau?

Enkele vragen van zij-instromers in het vak projectmanagement in de laatste training.
Mensen met al veel werk- en levenservaring die zich afvragen waar de grens van het projectwerk ligt en tot waar je mandaat gaat.

Er zijn geen ja/neen antwoorden op deze vragen.
Wat de ontwikkeling van het vak Projectmanagement wel typeert is dat de context waarin een project zich afspeelt enorm veel complexer is geworden. En de “achterkant” van het project, de ingebruikname en exploitatie stelt ook steeds meer eisen aan de ontwikkeling van een asset; of dat nu een nieuw gebouw, een infrastructureel object of een onderdeel daarbinnen is.
Dat vraagt lenigheid, flexibiliteit, schakelvermogen en vooral ook veel contactueel vermogen van de projectleider.

Connecties hebben, kunnen maken en kunnen verbinden en toch ook nog stevig staan zoals deze zendmasten, is een key skill van de hedendaagse projectleider.
Veel is mogelijk, dat maakt dit vak zo mooi.
En alles kan fout gaan, dat maakt dit vak zo moeilijk.

Er valt op veel fronten te leren, aldus de deelnemers aan de laatste editie van de training Skills Projectmanagement in de Bouw en Infra:
Deelnemers reacties – Skills Projectmanagement in de Bouw & Infra – 2022/2023. – YouTube

Schrijf je uiterlijk 15 juli 2023 in, zet de eerste stap naar een succesvolle carrière in projecten in de bouw en infra.

Onderweg naar Assetmanagement?

Wanneer we iets nieuws maken, dan nemen we dat in beheer.
Wanneer iets kapot gaat, dan repareren we dat.
Wanneer iets aan vervanging toe is, dan vervangen we het.
Waar dit vroeger per definitie taken voor de beheerder waren, hebben projecten en dus ook de rol van projectleider inmiddels ook hier hun intrede gedaan.
Want daarin keuzes maken is complex, gegeven de gebruikerseisen, de benodigde technische materiedeskundigheid en ontwikkelingen, digitalisering, duurzaamheid en er is coördinatie nodig, vandaar een projectmatige aanpak.

Het vak Assetmanagement doet opgeld en klassieke Beheer en Onderhoud-afdelingen gaan over naar die manier van denken.
Je wilt over de levenscyclus van een Asset (in brede zin des woords) heenkijken en niet naar Ontwikkeling of Ingebruikname sec.

Er ontstaat daardoor een andere omgeving voor de projectleider.
Mogelijk is er een assetmanagement strategie, zijn er keuzes in het project in relatie tot de levenscyclus van een asset, vraagt assetmanagement denken iets anders van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van objecten, enz.

De projectleider heeft veel ballen in de lucht te houden en dient zich te verhouden tot de nieuwe context.
Regie op die vele kleine en middelgrote projecten houden is een job die veel skills vraagt in communicatie, verwachtingsmanagement, onderhandelen en besluitvaardigheid.

Schrijf je uiterlijk 15 juli 2023 in, zet de eerste stap naar een succesvolle carrière in projecten in beheer en onderhoud.