Met de opgedane energie van de Masterclass Leiden in Verandering vorige week op Vlieland nog in mijn systeem, zou ik graag deze nieuwsbrief “Verandermanagement” uitlichten. Tussen aanhalingstekens omdat dit wat technisch klinkt maar dat zeker niet is.
Het gaat dan over:

  • Change Management als venster op complexe opgaven, hoe verandering bij anderen en in organisaties realiseren?
  • De vermomming van veel veranderopgaven, wat is de kern?
  • Jij bent de verandering, hoe jezelf leiden en inzetten in een verandering?

De Masterclasses op Vlieland in maart 2022 en in Barcelona in juni 2022 staan open voor inschrijving. Bij inschrijving uiterlijk 31 december 2021 ontvang je een bonus workshop. Zie onderaan deze nieuwsbrief.

Jij bent de verandering
Ons idee bij veranderen is dat het naast anderen vooral jezelf aangaat. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het volgende citaat laat zien dat dit misschien nog niet eens zo eenvoudig is: “Wat maar weinig mensen ooit helder zien – de ongerijmdheid om van anderen verandering te eisen, zonder daarbij te laten zien dat men zichzelf dezelfde verplichting oplegt” (Robert Quinn).

Je kunt pas doorvoelen wat het effect van een verandering is die je van anderen vraagt, als je jezelf bewust bent van hoe je zelf met (die) verandering omgaat.
Dus of je nu aan het begin staat van een door te voeren verandering, er al midden in zit of mogelijk vastgelopen bent, deze Masterclass geeft je handvatten om met verdiepte zelfkennis de verandering gestructureerd aan te pakken. De combinatie van mindset en verandermodel past op alle casussen, van groot tot klein en van technisch tot organisatorisch.

Check bij jezelf:
– wat doet verandering met jou?
– hoe veranderbereid ben jij zelf?
– wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws gedaan?
Je eigen reactie op de veranderimpuls van anderen leert je veel, vooral wanneer je zelf aan de veranderknop zit.

Als veranderaar kun je jezelf en de ander met de pyramide van Bateson – een verandering op hoger niveau leidt onvermijdelijk tot veranderingen op de lagere niveaus; andersom niet – wellicht inschalen.
Op welk niveau grijpt de verandering in?
Voorbeelden: waarom iemand trainen op salesvaardigheden wanneer de overtuiging is: “ik kan niet verkopen” OF waarom “motorrijden” als nieuw gedrag in een midlife crisis, waar het vermoedelijk met identiteit te maken heeft.

In de Masterclass onderzoek je waar en hoe jouw overtuigingen en kwetsbaarheid in leiding nemen gevormd zijn, bijvoorbeeld in het gezin van herkomst. En hoe dat tot de dag van vandaag doorklinkt. Om je bewust te worden van je onbewuste “bestuurders”, zodat je deze kunt herkennen, begrijpen en voelen … om een betere leider te worden in verandering van jezelf en daarmee voor anderen.
Feedback is essentieel voor die bewustwording en loopt als rode draad door de Masterclass.

Als regisseur belichaam jij de verandering.

De vermomming van veel veranderopgaven
De veranderopgave is niet altijd wat het lijkt.
Een vraagstuk of opgave heeft vaak al een etiket te pakken voordat de bedoeling helder is.
We noemen het een project en verwachten een projectplan.
We noemen het een programma en verwachten programmadoelen.
We noemen het een proces en verwachten workshops.
Of we noemen het een crisis en verwachten handelen.

Denken in deliverables of producten leidt soms af van wat er aan de hand is.
Een applicatie die op 10 vestigingen moet worden ingevoerd waar je autonomie mee afpakt, een nieuw gebouw dat tot een nieuwe manier van werken moet leiden, een ketenoptimalisatie die intense samenwerking vereist of een nieuwe provinciale weg waar efficiency en duurzaamheid om voorrang schreeuwen.
Het HET is iets anders dan het THEMA zoals Ruth Cohn dat noemt.

Het HET is de taak, waar het THEMA het gespreksonderwerp is waar de groep het echt over moet en wil hebben.
Dat is dikwijls ook wat mensen bindt en wat iedereen aangaat.
Veel project-, programmamanagers en leidinggevenden lopen hier tegenaan in hun praktijk.

In de Masterclass neem je je huidige casus mee en achterhaal je de essentie van je veranderopgave.
Het is soms project of programma gedoopt maar is tegelijkertijd vooral een vraagstuk dat je in zijn veelkleurigheid wilt beschouwen.
Oftewel: laat je niet afleiden door de vermomming om te zien wat de kern is.

Change Management als venster op complexe opgaven

Change Management is een relatief jong vak.
Het is niet een methode maar misschien vooral een verzameling brillen of perspectieven. Gerelateerde vakgebieden zijn bijvoorbeeld groepsdynamiek, leiderschapsstijl en strategievorming.
Verandering komt in vele gedaanten: herpositionering, cultuurverandering, reorganisaties, procesverbetering, transformatie, software implementatie, etc.
En zoals geschetst op allerlei vehikels zoals project, programma, proces of klus.
Hoe ziet dat vak Change Management er dan uit?

Het veranderkrachtmodel van Ten Have Change Management geeft houvast:
– Rationale: het “grote” verhaal, waarom deze verandering?
– Effect: het “kleine” verhaal, en wat betekent dit voor het individu of kleine groepen?
– Energie: de brandstof van de verandering, zijn we in staat te veranderen?
– Focus: in welke richting bewegen we en wat zijn kaders?
– Verbinding: en hoe sturen we de samenhang en het veranderproces?
Een zeer praktisch toepasbaar denkraam waarmee je de essentie van je veranderopgave doorgrondt.

Een diagnose brengt inzicht in welke elementen (extra) aandacht behoeven.
De elementen die onvoldoende scoren leiden tot heldere richting in waar iets nodig is.
Een min op Rationale betekent dat de verandering “onbegrijpelijk” is.
Een min op Focus betekent dat de verandering “ongericht” is.
Enz.

Daarop ontwerp je een aanpak en bij een aanpak horen interventies.
Er zijn enorm veel interventies te bedenken van gaming tot storytelling, van LEAN procesoptimalisatie tot dialoogsessies en van organisatieharken tot teambuilding. Groen en rijp door elkaar. En in potentie waardevol, mits bewust en gericht ingezet zoals bedoeld in de aanpak.
Anderen en organisaties veranderen is soms buitengewoon complex; de ene groep mensen is de andere niet, de ene vestiging lijkt niet op die ander, de context waarin een verandering wordt beoogd is niet statisch, etc.
Of zoals William Bridges zegt: “Een verandering bestaat niet uit technische en organisatorische onderdelen, maar vooral uit menselijke en psychologische aspecten”. En die wil je in ogenschouw nemen.

In de Masterclass behandelen we elke veranderopgave vanuit deze bril en kom je ter plekke tot een aanpak met interventies.
Ook wanneer je reeds ruim voorzien bent van ervaring, is hier veel te leren in waarnemen, diagnosticeren en aanpak bedenken.
Met even de rust, ruimte en vertraging om je te bezinnen.

Klantverhalen

Evaluatie deelnemers aan Masterclass 22-25 november 2021

Hoe zou je de Masterclass omschrijven?

 

Welke twee waarden zie je bij Management Expedition?

Uitgelezen top-verzorgde gelegenheid voor zelfreflectie en leren.

Mooie mix tussen persoonlijke verandering en organisatieverandering; fijn om met programma-projectmanagers bij elkaar te zijn.

Inzicht in manieren om verandering te realiseren en je eigen rol daarin.

Stoomcursus jezelf ontdekken en experimenteren hoe veranderingen op een andere wijze kunnen worden ingezet.

Waardevolle expeditie voor je innerlijk, gekoppeld aan handvatten uit modellen.

Verdiepende onthaasting. Onderhoud aan je “zelf”. Inzicht in weerstand en verandering.

Een cadeautje als persoon om deze masterclass te mogen volgen. Ook al zou je er in je werk niets mee doen. Ook persoonlijke ontwikkeling.

Je leert over jezelf als mens heel veel over wie je bent en hoe je dat meeneemt in je werk als (verander)(manager in projecten/programma’s.

Kwaliteit en integriteit.

Aandacht voor de persoon en deskundigheid.

Open leeromgeving waarin verandering holistisch wordt belicht.

Omgaan met je eigen valkuilen en handvatten om opgave efficiënter verder te brengen.

Vakkundig en ervaren en weten wat er “te koop is in de markt”.

Buiten de fancy engelse kreten: zorg (voor kwaliteit, voor organisatie, voor structuur) en trainers in hun kracht.

Persoonlijke ontwikkeling en kennis, vertrouwen en vooral ook veiligheid.

Veiligheid & gelijkheid met daardoor een open sfeer en gedrevenheid: hele sterke betrokkenheid om mensen te laten groeien.