Visie

Onze visie op Leren en Veranderen bestaat uit drie pijlers: Explore to discover, Experiment to feel en Exchange to act.
Onderzoeken, voelen en daar actie aan verbinden doet Leren en Veranderen.
De juiste mix hierin zorgt voor de juiste inhoud, veel variatie in werkvormen en energieke dynamiek in onze masterclasses, trainingen en workshops.

Explore to discover

Zelfonderzoek helpt je vraagstuk te definiëren.
We zetten graag specifieke en bijzondere expertise in van inspirerende gastdocenten en -sprekers.
Een andere wereld naar binnen brengen prikkelt en inspireert tot andere oplossingen voor jouw vraagstuk.

Experiment to feel

Praten over is anders dan doen.
We nemen je graag letterlijk of figuurlijk mee op expeditie.
De gecreëerde omstandigheden en een bijzondere locatie leveren ècht gedrag op, waar je feedback op krijgt.
Oefenen in zo’n veilig klimaat helpt je ander gedrag in je vezels te krijgen.

Exchange to act

Onderlinge uitwisseling wordt opener in een inspirerende omgeving en is cruciaal om te komen tot acties en intenties.
Eerlijke ontmoetingen en feedback uit het hart in een veilige en open setting raken je kern.
Wanneer leren waarachtig is en toegesneden op jouw leerbehoefte, zet het aan tot actie en ontplooiing.

Contactformulier