Leren van apen voor competentie Groepsdynamiek

Apen vertonen vergelijkbaar sociaal gedrag als mensen. Ze organiseren, fuseren, bedrijven politiek, tonen leiderschap, socializen en ruziën.

Een bezoek aan de apen onder leiding van een bioloog levert mooie inzichten over Politiek, Groepsdynamiek, Leiderschap of Conflicthantering.
Het levert makkelijk gesprek op voor een team dat zichzelf opnieuw wil uitvinden.

Deze bouwsteen komt terug in de onderstaande expedities:

Meer informatie

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oude water

06 – 536 336 67
info@managementexpedition.nl