Basics Projectmanagement

Opdrachtgever: Manager Projects Real Estate Management
Doelgroep: Projectleiders

Vraagstuk

De manager Projects Real Estate Management van TU/Eindhoven heeft Management Expedition gevraagd een praktische basics projectmanagement training te geven voor 4 projectleiders waarin structuur en skills hand in hand gaan.

Opdrachtgever

Projects Real Estate Management van TU/Eindhoven ontwikkelt en verbouwt de campus van de universiteit. Daar komen vele grote en kleine projecten uit voort die met een pool van projectmanagers worden uitgevoerd.

Over de opdracht

In 3 losse trainingsdagen hebben we basics van projectmatig werken (afbakenen, faseren, beslissen, beheersen) behandeld aan de hand van de echte projecten van de deelnemers.

Daarnaast hebben we een casus met elkaar uitgewerkt om de principes en toegevoegde waarde achter zo’n structuur te doorgronden; hier doorheen gevlochten de thema’s als omgang met je opdrachtgever en andere stakeholders, hoe besluitvorming krijgen, hoe je team te motiveren, gesprekstechnieken in te zetten en hoe met onzekerheid om te gaan.

Resultaat

Het resultaat hebben deelnemers op het evaluatieformulier beschreven als:

  • “een andere blik gekregen op diverse thema’s als stakeholders, business case, risico-analyses en gesprekstechnieken”
  • “meer inzicht in het structureel opzetten, begeleiden en ontwikkelen van projecten”
  • “beter in staat met helicopterview mijn eigen werkwijze te beoordelen”.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.