Casuïstiek met als doel Communicatie

Een goede casus om aan te werken kan tot meer inzicht leiden dan tien keer iets uitleggen.
Zo leert een door ons veel ingezette projectcasus deelnemers dikwijls dat er veel uitwerkingen zijn van hetzelfde vraagstuk, afhankelijk van wat je aan vragen stelt. Het bevragen van je opdrachtgever levert jou beter Opdrachtgeverschap.

Projectmanagement uit het boekje maar dan in een oefensituatie. Samen met je team leren door te Communiceren en te beleven waardoor je de lessen ook echt mee terug naar je werk neemt.

Deze bouwsteen komt terug in de onderstaande expedities:

Meer informatie

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oudewater

06 – 536 336 67
info@managementexpedition.nl