Gespreks- en Interventietechnieken

Opdrachtgever: Regiomanager Onderhoud
Doelgroep: Adviseurs Techniek

Vraagstuk

De regiomanager Onderhoud van NS Stations Vastgoed heeft Management Expedition gevraagd een gerichte skills training te organiseren om de gespreks- en interventievaardigheden te versterken van een groep van 30 adviseurs Techniek. Geformuleerde doelstellingen luidden:

  • Verbeteren gespreksvoering door betere communicatieve en interventie vaardigheden
  • Vergroten bewustwording professionele en persoonlijke eigenschappen en belangen van gesprekspartners
  • Versterken samenwerken/reflectie (duo’s) aan gesprekken en onderstromen

Opdrachtgever

NS Stations Beheer en Onderhoud is gericht op schone, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke stations voor de reizigers. Het omvat de dagelijkse operationele en logistieke processen in en rond de stations als wel de sturing op kwaliteit door o.a. het meerjarig onderhoud.

De adviseurs Techniek spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze processen voor hun klanten, bijvoorbeeld een stationsmanager, in een samenspel met allerlei leveranciers.

Dat vraagt effectieve communicatie en interventies op zowel de “bovenstroom” (waar hebben we het over?) als de “onderstroom” (wat speelt hier echt?).

Over de opdracht

Om goed aan te sluiten bij de praktijk van de adviseurs hebben we een check-in per groep van 15 adviseurs gedaan om de exacte leerbehoefte te formuleren.

Daarna hebben we met de inhoud van de tweedaagse training ontworpen met een kapstok die de interventieniveaus (Inhoud, Procedure, Interactie en Gevoel) verenigt met Onderhandelen (Standpunt op basis van Belang, Referentiekader en Persoonlijkheid).

Met die kapstok hebben we de training uitgevoerd door veel oefenmomenten te creëren, voorbeelden te demonstreren en een gesprekscoach te betrekken.

Resultaat

Het resultaat is samen te vatten als verruiming van de mogelijkheden die je als adviseur tot je beschikking hebt en concrete tools om effectiever te worden.

Vaardigheden trainen, praktisch en toegesneden op het èchte werk?

Training Vaardigheden

Of het nu over communiceren, onderhandelen, beïnvloeden of conflicthantering gaat, deze skills zijn cruciaal om iets voor elkaar te krijgen. We trainen of begeleiden ook graag anderen dan projectmanagers in die vaardigheden.