Gespreksvoering voor competentie Communiceren

Vaardigheid in Communiceren en Invloed uitoefenen is in bijna elk vak cruciaal, maar zeker voor project- en changemanagement.
Om daarin te ontwikkelen zetten we graag gesprekscoaches in die je goed tegenspel en zorgvuldige feedback geven.

Je wordt bewust van jouw manier van communiceren en het effect daarvan op anderen en het oefenen zorgt dat je het je werkelijk eigen maakt.

Deze bouwsteen komt terug in de onderstaande expedities:

Meer informatie

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oude water

06 – 536 336 67
info@managementexpedition.nl