Persoonlijkheid in kaart voor competentie Teamontwikkeling

Pas wanneer je elkaar kent, durf je je uit te spreken.
Wanneer je het oneens durft te zijn, kun je tot betekenisvolle doelen komen.
Deze simpele logica leert ons dat voor teamperformance investeren in elkaar kennen belangrijk is.

Een workshop Persoonlijke Effectiviteit met het instrument Insights Discovery® levert je een profiel van jouw Persoonlijkheid op in relatie tot de ander.
Een cruciale investering voor samenwerking en teamontwikkeling binnen een team waarin mensen onderling afhankelijk zijn van elkaar.

Deze bouwsteen komt terug in de onderstaande expedities:

Meer informatie

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oude water

06 – 536 336 67
info@managementexpedition.nl