Integraal Ontwikkelplan

Opdrachtgever: Stevens Van Dijck
Doelgroep: Directieleden en Consultants/Projectleiders Stevens Van Dijck

Vraagstuk

De Directie van Stevens Van Dijck heeft Management Expedition gevraagd:
“Help vorm te geven aan een integraal opleidingsplan – hierna ontwikkelplan genoemd – dat inhoud geeft aan de ontwikkeldoelen van Stevens Van Dijck en aan de persoonlijke ontwikkeling van de consultants. En vertaal dit naar een trainingsprogramma voor 3-5 jaar. Denk mee over hoe dit verhaal intern te brengen c.q. voor draagvlak te zorgen. Fungeer als sparring partner voor DirectieTeam over ontwikkeling.”

Opdrachtgever

Stevens Van Dijck is een bureau van bouwmanagers en adviseurs dat zich richt op Bouwmanagement, Huisvestingsadvies en Vastgoedadvies.
Het bureau hecht aan integriteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.
Ontwikkeling van haar medewerkers is belangrijk, zowel in professionaliteit naar klanten als om lange termijn doelen te bereiken.
En focus op Ontwikkeldoelstellingen is dan cruciaal.

Over de opdracht

Gezien de populatie van senioren, medioren en young professionals is aansluiting zoeken bij deze 3 (verschillende) doelgroepen belangrijk; dus niet one size fits all.

We hebben gekozen voor een aanpak in 4 stappen:

  1. Definiëren Ontwikkeldoelstellingen en thema’s met als uitkomst een ontwikkelrichting in lijn met de bedrijfsdoelen
  2. Definiëren Leerkompas op basis van competenties met als uitkomst een gewenst leerkompas per niveau
  3. Ontwerpen Curriculum voor Ontwikkelinspanningen met als uitkomst een rode draad voor allen en aanbod per doelgroep
  4. Uitvoeren Trainingen met als uitkomst de next steps in ontwikkeling per doelgroep

Voor stap 1 en 2 zijn directie en enkele medewerkers betrokken om de doelen op het gebied van ontwikkeling aan te scherpen, zowel op strategisch niveau als in termen van competenties.
Dit heeft geleid tot een samenhangend curriculum op basis van de leerkompassen uit stap 2.

In het curriculum is gekozen voor:

  • een thema per kwartaal waaraan kennis- en inspiratiesessies zijn opgehangen
  • leerwerkgroepen die regionaal de verbinding en het lerend vermogen tussen de 3 doelgroepen bevorderen
  • trainingen in modules voor young professionals en medioren professionals gebaseerd op een mix vanuit alle kwadranten van het leerkompas.

Resultaat

De samenwerking kent meerdere fasen. Allereerst het opzetten van een ontwikkelplan, gebaseerd op het leercompas, met een gedegen en inspirerend opleidingsaanbod. Het opleidingsaanbod bevordert de ontwikkeling in de richtingen van het ontwikkelwiel die Stevens Van Dijck nastreeft bij haar organisatie en mensen. En leidt tot meer verbinding en uitwisseling tussen de medewerkers onderling; resulteert in meer ruimte voor ontwikkeling in de agenda’s van druk bezette consultants; faciliteert in meer input voor directieleden om ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren.
Ook is er vervolgens met het curriculum een middel gecreëerd dat werkt als een rolling forecast, waarin steeds kan worden herijkt en aangepast of de juiste stappen in ontwikkeling worden gezet en het aanbod nog aansluit op de behoefte van de mensen.

Behoefte aan advies en implementatie ondersteuning bij jouw Change?

Change Realiseren

Change begint bij mensen maar in toenemende mate zijn ook beproefde methoden belangrijk voor change realiseren. Beiden zijn cruciaal voor jouw verandertraject, je expeditie. Wij zijn graag jouw gids op persoonlijk en instrumenteel vlak.