Intervisie projectmanagers

Opdrachtgever: Afdelingshoofd Projectmanagers
Doelgroep: Projectmanagers

Vraagstuk

Gemeente Delft heeft Management Expedition gevraagd om intervisie te begeleiden voor haar circa 30 projectmanagers en adviseurs en voor een groep young professionals.

Opdrachtgever

De gemeente Delft heeft een afdeling Projectmanagement.

Er is behoefte aan het delen van casuïstiek om te leren van elkaar als vakgenoten en dilemma’s in het werk met elkaar te delen.

Over de opdracht

We begeleiden in 5 groepen van maximaal 7 deelnemers casussen met behulp van intervisiemethoden zoals bijvoorbeeld de 10-stappen methode, de U-procedure, Voice Dialogue, Clinics, Appreciative Inquiry en de Balint methode.

Resultaat

Het resultaat van elke intercollegiale sessie is een verdieping op een specifieke casus waarin de casusinbrenger met concrete acties, inzichten en energie uitstapt. De helpers leren uiteraard van het parallel spiegelen op hun eigen gedrag en situatie.

Vaardigheden trainen, praktisch en toegesneden op het èchte werk?

Training Vaardigheden

Of het nu over communiceren, onderhandelen, beïnvloeden of conflicthantering gaat, deze skills zijn cruciaal om iets voor elkaar te krijgen. We trainen of begeleiden ook graag anderen dan projectmanagers in die vaardigheden.