Intervisie Teamleiders

Opdrachtgever: Kennemerhart
Doelgroep: Teamleiders

Vraagstuk

Kennemerhart heeft People Plus gevraagd de Ontwikkeling en Training van het MT en de teamleiders ter hand te nemen.
People Plus heeft Management Expedition gevraagd om intervisie te begeleiden voor teamleiders van verschillende vestigingen in de ouderenzorg.

Opdrachtgever

Kennemerhart wil door middel van inspiratiedagen en collegiale intervisie haar MT als leiderschapsteam en alle leidinggevenden als leidende coalitie versterken.

Over de opdracht

We begeleiden een groep van 7-10 teamleiders circa 6 keer per jaar. Deelnemers brengen praktijk casuïstiek in die we met de klassieke 10-stappen methode ontrafelen.

Resultaat

Het resultaat van elke sessie is een verdieping op het handelen van de casusinbrenger in die specifieke situatie. Reflectie op de situatie en reflectie op het eigen gedrag helpt deze leidinggevenden zich te ontwikkelen.

Vaardigheden trainen, praktisch en toegesneden op het èchte werk?

Training Vaardigheden

Of het nu over communiceren, onderhandelen, beïnvloeden of conflicthantering gaat, deze skills zijn cruciaal om iets voor elkaar te krijgen. We trainen of begeleiden ook graag anderen dan projectmanagers in die vaardigheden.