Kickoff bouwproject Studenten Sportcentrum TU Eindhoven

Opdrachtgever: Projectleider
Doelgroep: Projectteam

Vraagstuk

Hazenberg Bouw heeft Management Expedition gevraagd een kick-off te verzorgen voor het projectteam dat het studenten sportcentrum gaat verbouwen en renoveren in opdracht van TU Eindhoven.

De vorige fase heeft geleid tot wat uitloop en meerkosten. Daarom is een goede start van de bouwfase cruciaal, enerzijds om het verleden professioneel af te sluiten, anderzijds om de nieuwe fase bewust te starten.

Vertrouwen op elkaar en elkaar makkelijk weten te vinden wordt gezien als belangrijk voor een goede start.
Vandaar een kickoff.

Opdrachtgever

Hazenberg Bouw transformeert en renoveert bestaande gebouwen zodat er nieuwe toekomstwaarde ontstaat. Dat is ook de bedoeling bij het studenten sportcentrum van de TU Eindhoven waar een mooi plan ligt, dat vanaf februari 2023 wordt uitgevoerd.

Over de opdracht

In nauw overleg met de projectleider en de evenknie van de TU is gekozen voor een insteek waarin reflectie op de vorige fase, elkaar beter leren kennen en teamafspraken maken centraal stonden.
Dit hebben we vorm gegeven door een specifieke casus uit het verleden uit te diepen en daar een communicatiemodel op aan te bieden, elkaar feedback te geven en door in spelvorm tot teamafspraken te komen.
Daarnaast zijn inhoudelijke risico’s en omstandigheden vertaald naar maatregelen.

Als “leren is ervaren”-component hebben we met behulp van vechtkunst met elkaar gesparred om zicht te krijgen op ieders persoonlijkheid en gedrag bij conflict: “sla je er direct op?”, “durf je iemand ook te raken?” en “hoe reageer je onder vuur?”.
In lijn met de theorie van de dag ervoor hebben we het ook gerelateerd aan de kleuren van Insights Discovery.
Actiebegeleider Marike van Erp heeft de vechtkunst voor haar rekening genomen.

Resultaat

Het resultaat van de kickoff is bewustwording dat je het met elkaar moet doen, een paar handvatten voor hoe met elkaar om te gaan bij tegenslag en natuurlijk bonding.
En fun!

Een vliegende start of noodzakelijke impuls voor jouw project of programma?

Projectevent

Movement en momentum kun je organiseren. Een extra impuls bij de start of tussentijds voor je project of programma levert op. Onze focus ligt op ontwerp en uitvoering van een event vanuit project- en veranderexpertise, dat impact maakt en jou als project- of programmamanager beter in positie brengt.