Kickoff bouwproject Maria Montessorigebouw

Opdrachtgever: Projectmanager Maria Montessorigebouw
Doelgroep: Projectteam

Vraagstuk

Radboud Universiteit heeft Management Expedition gevraagd een kick-off te verzorgen voor het projectteam dat het Maria Montessorigebouw gaat bouwen.

Het projectteam voor de bouwbegeleiding dat namens de opdrachtgever aan de lat staat voor deze uitdaging, wil graag een hecht en stevig team vormen van meet af aan.

En het realiseert zich dat elkaar goed (leren) kennen, zowel persoonlijk als vakmatig, essentieel is.

Opdrachtgever

De Radboud Universiteit beschikt over een grote campus met vele faculteiten.

De oude gebouwen van de Faculteit Sociale Wetenschappen worden vervangen door een nieuw bouwwerk, het Maria Montessorigebouw, dat eind 2020 in gebruik wordt genomen.

De bouw start in november 2018 en is momenteel het grootste project van de Radboud Universiteit.

Over de opdracht

In nauw overleg is gekozen voor een insteek waarin inzien en ervaren van teamvorming centraal stonden. Dit hebben we vorm gegeven door uitleg over de theorie (o.a. Gibb en Insights Discovery) van groepsdynamiek en laten ervaren met behulp van vechtkunst.

Met de bokshandschoenen aan hebben we gezamenlijk verkend hoe je karakter in elkaar zit, wat je doet als het spannend wordt, hoe je elkaar “aanspreekt” en waar je “vleugels” en “rode knoppen” zitten.

Actiebegeleider Marike van Erp heeft de vechtkunst voor haar rekening genomen.

Resultaat

Het resultaat is een versnelling in elkaar leren kennen op sterke en zwakkere punten. Dit gaat helpen het werk anders te verdelen en bijvoorbeeld de gesprekken met de aannemer adequaat te bemensen. Daarnaast heeft het samen doen van een interactieve en ook actieve clinic veel effect op het vertrouwen om deze uitdaging aan te gaan.

Een vliegende start of noodzakelijke impuls voor jouw project of programma?

Projectevent

Movement en momentum kun je organiseren. Een extra impuls bij de start of tussentijds voor je project of programma levert op. Onze focus ligt op ontwerp en uitvoering van een event vanuit project- en veranderexpertise, dat impact maakt en jou als project- of programmamanager beter in positie brengt.