Leergang Projectmanagement

Opdrachtgever: Directie Vastgoedafdelingen
Doelgroep: Projectleiders en -managers

Vraagstuk

De opdracht aan Management Expedition luidt: “Ontwikkel een breed professionaliseringsprogramma voor de bouwprojectmanagers van bouwprojecten bij de universiteiten” met als doel de circa 70 projectmanagers op diversie niveaus te inspireren en te professionaliseren in hun vak.

Opdrachtgever

De vastgoeddirecties van de 13 Nederlandse universiteiten zijn verenigd in een landelijk huisvestingsoverleg.

Projectmanagers op verschillende universiteiten zijn actief met vergelijkbare bouw- en verhuisprojecten.

Over de opdracht

In samenwerking met Arcadis hebben we leergangen ontworpen op senior, medior en junior niveau. De inhoud van deze trainingen is een mix van het vak projectmanagement, typisch bouwkundige onderwerpen en skills zoals beïnvloeden, onderhandelen, teambuilding en leidinggeven.

Bij de invulling hebben we diverse gasten betrokken zoals roeikampioen Nico Rienks, veranderdeskundige Hein Abeln, bouwtrends spotter Bert van Eekelen, energizer Engbert Breuker, intervisiedocenten Hanneke Elink Schuurman en Piet Hoekstra en nog vele anderen. Daarnaast hebben we de opdrachtgevers van de projecten van de deelnemers en hun leidinggevenden uitgenodigd voor gesprek over Governance respectielijk presentatie van de Proeve van bekwaamheid.

Resultaat

Het resultaat van deze leergang, uiteindelijk uitgevoerd in 6 trainingen, is dat:

  • er veel kennisdeling heeft plaatsgevonden tussen de projectmanagers van de universiteiten op praktisch niveau (plannen van aanpak, voortgangsrapportages, risicomanagement aanpak, enz.) en op meta niveau (verschillen in governance, financiering, aanbesteding, besluitvorming, enz.)
  • projectmanagers individueel stappen hebben gezet op veel skills
  • de bouwprojecten er beter van zijn geworden door de vele interventies vanuit de training geïnitieerd
  • de opdrachtgevers en leidinggevenden elkaar hebben getroffen op deze thema’s.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.