Simulatie in training GRIP

Opdrachtgever: Talentmanager
Doelgroep: Adviseurs

Vraagstuk

De Talentmanager heeft Management Expedition gevraagd:
“ Verzorg een 24-uurs training met de volgende ingrediënten:

  • Samenvatting van projectmatig werken plus agile/scrum en manieren van sturing (o.a. verschil doel- en resultaatsturing)
  • Deelnemers eindigen met individuele reflectie op inhoud, vaardigheid en gedrag
  • Actieve leercomponent waarin deelnemers het geleerde kunnen oefenen en tonen (denk aan simulatie, outdoor, competitie-element, spanning, etc.)”

Opdrachtgever

OchtendMensen bestaat uit jonge professionals die werken in rollen als projectleider, project- of programmasecretaris en omgevingsmanager. Zij volgen een opleidingstraject in adviseren, projectmanagement en persoonlijk leiderschap.
De training GRIP is daar onderdeel van.

Over de opdracht

In 1 dagdeel hebben we de essentie van projectmatig werken geduid met behulp van onze projectmanagement jukebox.

In 4 dagdelen hebben we aan een simulatie gewerkt die de drie fasen van een project omvat, namelijk Planvorming, Beheersing en Oplevering. In een simulatie met een echte opdrachtgever en 3 stakeholders konden de 3 teams oefenen binnen een echt project.

Hoe vertaal je input uit gesprekken naar je plan, hoe ga je om met tegengestelde boodschappen, wanneer rapporteer je een issue wel of niet naar je opdrachtgever, hoe communiceer je met stakeholders, waar neem je je invloed, wanneer wijzigt je scope, hoe presenteer je je plan, waar trek je onder druk een grens, hoe werk je samen, hoe bewust ben je van je omgeving en welke aspecten lenen zich voor klassiek projectmanagement en welke voor een Agile aanpak?

Resultaat

Het resultaat van de jukebox en de simulatie is een ervaring met wat een project vraagt, welke dilemma’s daarin langskomen en wat dit leert over jezelf.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.