Online

Learning en Development vindt niet meer louter in zaaltjes plaats.
Online tools, content en contact helpen te versnellen, te versimpelen, te inspireren en afstand te overbruggen.

We werken met allerlei hulpmiddelen van online enquêtes tot quizzen, van video’s ter introductie van een thema tot eBooks en van individuele gesprekken tot online groepsgesprekken.

Meer informatie

Contactgegevens

Management Expedition
Oude Singel 45
3421 ED, Oude water

06 – 536 336 67
info@managementexpedition.nl