Ontwikkellijnen voor Ontwikkeling organisatie

Opdrachtgever: CBS
Doelgroep: CBS managers en medewerkers

Vraagstuk 

CBS heeft Management Expedition gevraagd om het te adviseren bij de ontwikkeling en implementatie van ontwikkellijnen als instrument voor het voeren van goede ontwikkelgesprekken tussen managers en medewerkers.

Opdrachtgever

De afdeling HR vindt het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en begeleidt managers en medewerkers hierbij zodat het CBS als geheel zich ook kan ontwikkelen in de goede richting.
Dat betekent dat adequate ondersteuning voor het voeren van ontwikkelgesprekken tussen manager en medewerker gewenst is.
Belangrijk hierbij is dat de bedoeling goed wordt uitgelegd en wordt gedragen zodat toepassing kansrijk is.

Over de opdracht

In een adviestraject hebben we elke HR adviseur ondersteund met een inhoudelijke voorzet, dus welke competenties zijn passend voor dit vakgebied, voor het specifieke domein (Statistiek, Management, Projectmanagement, ICT, Beleid en Advies) van de HR-adviseur. Om vervolgens te adviseren over de invulling in discussie met zowel managers als medewerkers. En parallel te borgen dat het geheel van ontwikkellijnen consistent en met het juiste detailniveau wordt vormgegeven. Tot slot is geholpen met een aanpak om deze verandering te laten landen in de organisatie.

Resultaat

Het resultaat is dat er ontwikkellijnen zijn voor CBS medewerkers inclusief video’s ter toelichting op hoe toe te passen in ontwikkelgesprekken tussen manager en medewerker.

Voor diverse disciplines zoals Statistiek, Management, Projectmanagement, ICT en Beleid&Advies is een leerkompas ontwikkeld met daarin de niveaus die gezamenlijk een ontwikkellijn vormen, zoals hieronder geschetst voor Statistiek.

Behoefte aan advies en implementatie ondersteuning bij jouw Change?

Change Realiseren

Change begint bij mensen maar in toenemende mate zijn ook beproefde methoden belangrijk voor change realiseren. Beiden zijn cruciaal voor jouw verandertraject, je expeditie. Wij zijn graag jouw gids op persoonlijk en instrumenteel vlak.