Projectmatig Werken in praktijk

Opdrachtgever: Oogziekenhuis Rotterdam
Doelgroep: MT-leden en Projectleiders

Vraagstuk

De Manager en Senior adviseur van HR en Opleiden hebben Management Expedition gevraagd:
“ Versterk het Projectmatig Werken in het Oogziekenhuis door middel van een pragmatische aanpak om ook daadwerkelijk resultaat te boeken”

Opdrachtgever

Oogziekenhuis Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis waarin diverse RVE’s (resultaat verantwoordelijke eenheden) zoals Zorg A, Zorg B, ICT, Financiën, ROI (onderzoek), MCCZ (o.a. Marketing en Communicatie), K&V (Kwaliteit en Veiligheid) en HR projecten doen. Dat levert een grote diversiteit aan projecten en verbeterklussen op, die gemanaged dient te worden.
De aard van de projecten verschilt sterk per RVE.

Over de opdracht

In een intakegesprek per RVE hebben we vastgesteld wat de dilemma’s voor de eigen projecten zijn.
In de daarop volgende workshop hebben we die aan de hand van een concrete casus per RVE besproken.
En aanbod gedaan op hoe je dat concrete project zou kunnen verbeteren.

Na alle 8 workshops zijn we gekomen tot een set van circa 12 principes om toe te passen.
De principes gaan over bijvoorbeeld het verschil tussen een business case en een projectplan, wat maakt een vraagstuk projectwaardig en welke werkvorm (project, proces, klus, programma, enz.) leent zich voor welk vraagstuk.
Maar ook over “zachtere” aspecten als wanneer werkt de relatie tussen een opdrachtgever en een projectleider en welke emotie speelt er bij de verandering.
En hoe richt je een governance in waarin escalatie naar het juiste niveau is geregeld.
Of, wat doet een beoogde verandering los van het waarom of het projectresultaat nu ècht slagen.
En wat is het verhaal bij dit project?

Resultaat

Het resultaat van de aanpak heeft geleid tot concrete tips voor de projecten per RVE en een set generieke lessen om Projectmatiger te werken.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.