Resultaat verantwoordelijk team

Opdrachtgever: SVB
Doelgroep: Medewerkers Juridische Zaken

Vraagstuk 

SVB heeft Management Expedition gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een andere verdeling van taken op basis van resultaatverantwoordelijkheid.

Opdrachtgever

De afdeling Juridische Zaken kent grote diversiteit aan taken, waarvan sommigen generiek zijn en andere zeer specialistisch. Anders organiseren, namelijk in 2 resultaatverantwoordelijke teams kan de effectiviteit van 20 experts zeer ten goede komen. 

Belangrijk is dat de verwachtingen, afspraken en overleggen in die nieuwe situatie helder zijn en gedragen worden.

Over de opdracht

In een workshop hebben we met een polarisatie-oefening allereerst de standpunten uitgewisseld. Voortbouwend op de overeenkomsten en verschillen zijn we gekomen tot verschillende afspraken voor 2 teams. 

Resultaat

Het resultaat is dat de medewerkers zelf hun toekomst hebben gedefinieerd in een werkbare constructie met acties voor het vervolg.

 

Je dag op de hei nadrukkelijk vanuit Change inrichten?

Change Workshop

We zetten onze expertise om tot echte gedragsverandering en effect te komen ook graag in bij workshops. Een doordacht ontwerp, start van de Change vóór de heisessie en een doortastende houding met wat humor zijn onze ingrediënten om bij jouw team iets te veranderen.