Samen Werking

Opdrachtgever: Partners K2
Doelgroep: Adviseurs K2

Vraagstuk 

K2 heeft Management Expedition gevraagd een workshop te ontwerpen en uit te voeren om de kwaliteiten en talenten van de adviseurs van K2 optimaal te benutten.

Opdrachtgever

K2 is een adviesbureau dat adviseert en ondersteunt bij vraagstukken in het sociale domein.
De doelen van K2 en het benutten van kwaliteiten en talenten dienen hand in hand te gaan.
Een stevig en geïnspireerd team brengt de doelen het dichtst bij.

Over de opdracht

In een online workshop hebben we het thema Samen Werking verkend en inhoud gegeven.
Samen (=ik + team) ingevuld met Insights Discovery en Werking (=groepsdynamiek) door met elkaar spannende vragen te beantwoorden zoals: Durf je je uit te spreken? Kan dat? Moet dat? Wil je dat?

Resultaat

Het resultaat van de workshop is kennis en inzicht in elkaars kwaliteiten, talenten en behoeften in combinatie met een aanzet tot een Doel-Inspanningen-Netwerk voor K2 waarin individuele bijdragen van de adviseurs een plek krijgen.
En hiermee is een fundament gelegd voor het jaarplan.

Je dag op de hei nadrukkelijk vanuit Change inrichten?

Change Workshop

We zetten onze expertise om tot echte gedragsverandering en effect te komen ook graag in bij workshops. Een doordacht ontwerp, start van de Change vóór de heisessie en een doortastende houding met wat humor zijn onze ingrediënten om bij jouw team iets te veranderen.