Santiago de Compostela - Als coach – Stap voor stap…

Opdrachtgever: SVB

Een voettocht om tot bezinning te komen

Een pelgrimage, oftewel op bedevaart gaan, is een centraal element in verschillende levensbeschouwingen. Mensen ondernemen al eeuwenlang voettochten -meestal naar een religieus geladen eindbestemming- om tot bezinning te komen. Tegenwoordig is die religieuze kant minder vaak leidend, maar zie ik dat voettochten onverminderd populair zijn. Er is een wens tot vertraging, verwerking en reflectie.
De SVB heeft als werkgever de louterende ervaring van een voettocht ontdekt. Als begeleider heb ik verschillende medewerkers mogen begeleiden rondom hun voettocht. Deze professionals hadden vragen rondom hun loopbaan en bijvoorbeeld hun werk/privé-balans. Kortom, ze hadden bepaalde levensvragen die ze wilden onderzoeken. Deze mensen liepen een deel van de route naar Santiago de Compostella en hadden een aantal gesprekken met mij als coach. De werkgever ondersteunde deze tochten door mij in te huren en door een kleine vergoeding voor de verblijfskosten van de deelnemers. De deelnemers investeerden vrije dagen en natuurlijk bloed, zweet en tranen.

Deze opzet levert bijzondere gesprekken op. Het is voor mij een voorrecht om op deze wijze ook een klein beetje mee op reis te zijn. Als begeleider vind ik het bijzonder om te zien hoe uiteenlopend de ervaringen van de lopers zijn. Er waren mensen die zeiden “dit nooit meer” en er waren er die ten tijde van ons laatste gesprek alweer in training waren voor de volgende voettocht. Wel keken ze allemaal terug op een ontzettend rijke ervaring en ontstonden er in het traject (voorlopige) antwoorden op de levensvragen. Het spreken met een begeleider hielp, volgens de deelnemers, om die antwoorden scherp te krijgen. Ook bij het durven beginnen aan zo’n tocht was mijn begeleiding soms erg gewenst. Ofwel vanwege angst voor de eenzaamheid onderweg, ofwel vanwege het tijdelijk loslaten van thuis. Maar ook juist bij het vasthouden van de ervaringen en inzichten waren de begeleidingsgesprekken in de tijd na de tocht essentieel. Die vertraging van een voettocht en alle ruimte voor reflectie die dat oplevert, blijkt telkens weer enorm waardevol.

Lotte Huijing | Rake Zaken

In 2012 heb ik persoonlijk de mooie en inspirerende training Resultaatgerichte Veranderaar bij Management Expedition mogen volgen. Dit was een hele fijne inspirerende en leerzame ervaring. Betrouwbaarheid, meedenken, inspirerend, flexibiliteit en veel ervaring op het gebied van coaching waren voor mij ingrediënten om namens mijn werkgever de Santiago plannen dan ook aan Management Expedition voor te leggen. In 2016 hebben 25 collega’s gebruikgemaakt van de coaching via Management Expedition en nu in 2017 verwachten we ook weer op dat aantal uit te komen. Mede door het enthousiasme en de expertise van Jöan Boere en de coaches via Management Expedition is het mobiliteitsprogramma “Wandelen naar Santiago” een enorm succes waarbij medewerkers letterlijk in beweging komen. We zien medewerkers veel makkelijker intern verschuiven naar andere functies en ook naar functies bij andere organisaties. Marc Verroen, Sociale Verzekeringsbank, initiator van het Santiagoplan “Kom in beweging”
Marc Verroen

Training Project Management

Contactformulier