Teambuilding Consultancy & Projects

Opdrachtgever: Radboud Universiteit Campus & Facilities
Doelgroep: Management en medewerkers Consultancy & Projects

Vraagstuk

De Manager en teamleiders hebben Management Expedition gevraagd:
“Help het teamproces vorm te geven door hernieuwde kennismaking, het creëren van veiligheid, bewustwording van hoe teams ontstaan en komen tot afdelingsdoelen, waar dit team naar kan gaan streven.”

Opdrachtgever

Radboud Universiteit Campus & Facilities heeft als doel met de campus optimaal onderwijs en onderzoek te ondersteunen en te faciliteren. De nieuw te vormen afdeling Consultancy & Projects is daarbinnen het kenniscentrum op het gebied van projectmanagement, bouwkundige voorzieningen, technische installaties en facilitaire voorzieningen; dus de afdeling geeft vorm aan nieuwbouw met vastgoed-, huisvestings- en facilitaire projecten maar ook aan exploitatie van bestaande middelen.
Echter, de aard van projecten en beheeractiviteiten verschilt sterk.

Over de opdracht

Gezien dit verschil in focus en ook het verschil in herkomst van medewerkers vanuit andere afdelingen, lijkt een teamvormingsproces gewenst.
De soms strijdige belangen tussen technische consultants (instandhouding en inhoudsgedreven) en projectmanagers (nieuwbouw en managementgedreven) is een extra reden om dit ook expliciet en transparant te doen.
We hebben gekozen voor een aanpak waarin zowel het teamproces als inhoudelijke thema’s (zoals Investeren versus Exploitatie, het Technisch Handboek) aan bod komen.

De eerste workshop heeft centraal gestaan hoe elders wordt samengewerkt met behulp van de metafoor “het Peloton” door Maarten Ducrot: Inspiratie en hoe dat werkt.
De tweede workshop was gericht op elkaar beter leren kennen in elkaars vak, hoe ziet jouw “tuin” eruit? Maar ook, wat verstoort jouw tuingeluk?
De derde workshop stond in het teken van HOE geven WIJ richting aan samenwerking? Met behulp van een creativiteitsoefening: Creatie onder leiding van Ellen Meijer en op basis van heldere doelen.
En tot slot zijn in de vierde workshop de doelen geconcretiseerd en vertaald naar acties voor komend jaar.

Resultaat

Het resultaat van de aanpak heeft geleid tot groepsvorming en verdeling van groepstaken binnen het nieuwe team.

Behoefte aan advies en implementatie ondersteuning bij jouw Change?

Change Realiseren

Change begint bij mensen maar in toenemende mate zijn ook beproefde methoden belangrijk voor change realiseren. Beiden zijn cruciaal voor jouw verandertraject, je expeditie. Wij zijn graag jouw gids op persoonlijk en instrumenteel vlak.