Teamdag Programma Fietsparkeren

Opdrachtgever: Programmamanager Fietsparkeren
Doelgroep: Projectleiders en- medewerkers

Vraagstuk

De programmamanager van het Programma Fietsparkeren van Prorail heeft Management Expedition gevraagd een projectevent te organiseren voor een groep van circa 30 projectleiders en – medewerkers. 

Het doel was om binnen de relatief autonome projectteams ruimte te maken voor reflectie en goed gesprek plus om te leren uit de projectteams voor het programmaniveau. Graag in een ambiance waarin er ook mag worden nagenoten van een jaar hard werken!

Opdrachtgever

Het programmateam Fietsparkeren van Prorail initieert, ontwerpt en bouwt fietsenstallingen bij stations in het hele land. Dit is een complex samenspel met gemeenten, provincies, NS en diverse bouw- en constructiepartijen.

Projectleiders zijn vooral regionaal actief met hun eigen team maar delen met elkaar uiteraard dezelfde inhoud. Daarnaast is er een toenemende vraag aan capaciteit voor fietsenstallingen.

Over de opdracht

In overleg is er gekozen voor een insteek om eerst bij de projectteams op te halen waar behoefte aan is bij een collectieve dag, vanuit het motto “vooral geen oplossing bedenken voor iets dat geen probleem is”.
Uitkomst top-5 doelen:
1. Vieren en genieten van successen programma Fietsparkeren in het 20-jarig bestaan
2. Terugblikken en sparren over het Management van het programma en de projecten
3. Reflectie in de eigen projectteams over samenwerking, verwachtingen en ambitie
4. Fun
5. Leren leren met elkaar ondanks en juist in de waan van de dag

We hebben de dag onder de rook van Rotterdam CS georganiseerd met als belangrijke ingrediënt Insights Discovery® om binnen de teams te reflecteren, feedback te geven en vooruit te blikken op basis van het kaartspel voor teams.

Daarnaast een brainstorm om de belangrijkste lessen op programmaniveau op te halen; en een theorie over communicatieniveaus om te leren kijken op verschillende niveaus en daarop acties te beleggen.

Het geheel omlijst met een quiz ter kennismaking, een fietstocht – hoe kan het ook anders – inclusief lunch en bezoek aan ecologische dakakker onder leiding van gidsen, en natuurlijk bitterballen met diner.

Resultaat

Het heeft in praktische zin opgeleverd dat er op relevante aspecten, ook anders dan puur inhoudelijke wat betreft fietsenstallingen, acties zijn uitgezet.

Daarnaast is er veel gewerkt en gebeurd in de verbinding tussen de medewerkers aan dit mooie programma.

Een vliegende start of noodzakelijke impuls voor jouw project of programma?

Projectevent

Movement en momentum kun je organiseren. Een extra impuls bij de start of tussentijds voor je project of programma levert op. Onze focus ligt op ontwerp en uitvoering van een event vanuit project- en veranderexpertise, dat impact maakt en jou als project- of programmamanager beter in positie brengt.