Training Implementatiekracht

Opdrachtgever: Sectiemanager Besturingsondersteuning, Transitie en Relatiebeheer
Doelgroep: Implementatiecoördinatoren

Vraagstuk

De Sectiemanager heeft Management Expedition gevraagd:
“Ontwerp een training waarin Implementatiekracht wordt ontwikkeld en voer de training uit”.

Opdrachtgever

Deze uitvoeringsorganisatie in het sociale domein kenmerkt zich door vele processen en systemen waarmee de uitvoering van de wet ter hand wordt genomen.
Wijzigingen en (complexe) veranderingen in deze organisatie vragen om Implementatiekracht, hetgeen te omschrijven is als een mix van hard skills Projectmanagement en soft skills in communicatie en Draagvlak creëren met kennis van de processen, informatievoorziening en systemen van de organisatie. Het gaat om wijzigingen daadwerkelijk werkend te krijgen.

Over de opdracht

We – de hoofdtrainer en de ervaringsdeskundige van de organisatie zelf – hebben de deelnemers gevraagd 360-graden feedback op te halen en met hen in individuele intakegesprekken de leerdoelen geformuleerd.
In 4 modules van 2-3 dagdelen hebben we het WAAROM, het WAT, het HOE en met WIE van projecten behandeld in combinatie met skills als Stakeholdermanagement, Opdrachtgevers managen, Implementatievaardigheden, Draagvlak creëren en Communiceren bij implementaties; en daar onderweg de opdrachtgevers en de leidinggevenden bij uitgenodigd.
Om af te ronden met de individuele Implementatiestatements van de deelnemers.

Resultaat

Het resultaat van de training Implementatiekracht is een verdieping op het acteren in complexe situaties waarin veranderingen dienen te worden geïmplementeerd.
Met meer bewustzijn waar structuur van Projectmatig Denken en skills voor het aanwenden van invloed kunnen helpen.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.