Training skill Impact maken bij opdrachtgevers

Opdrachtgever: Senior Manager Functional Improvement & Transformation
Doelgroep: Projectmanagers

Vraagstuk

Medtronic heeft Management Expedition gevraagd een groep van 11 projectmanagers te trainen in hoe meer impact te maken bij opdrachtgevers.

Opdrachtgever

Medtronic is een ambitieuze en op resultaat gerichte organisatie waarin projectmanagement een belangrijke functie heeft om middels innovaties en procesverbeteringen de continuïteit van Medtronic te borgen.

Projectleiders dienen over skills te beschikken om voor een project de juiste aandacht te vragen en te escaleren wanneer nodig, het project intern door de organisatie te loodsen en de besluitvorming goed te faciliteren. Het gaat dan niet om de “techniek” maar om het groter maken van het zelfbewustzijn en zelfinzicht van de projectmanager zodat ze meer impact kunnen maken.

Over de opdracht

We hebben gekozen voor een workshop Persoonlijke Effectiviteit met behulp van Insights Discovery® met aansluitend een driedaagse training in Olsberg (Duitsland) met daarin aandacht voor Persoonlijkheid, Leiderschap, Invloedsstijlen en Presenteren van een storyline om de impact op stakeholders te (leren) vergroten.

We hebben andragologe Patty Kruiswijk, expeditieleider Gerard van den Berg en communicatie-expert Jan Hille Noordhof hierbij betrokken om hun expertise te doen gelden.

Resultaat

Projectmanagers hebben op de slotmiddag hun pitch richting de eigen managers mogen verzorgen om het geleerde te demonstreren. Deelnemers hebben inzicht opgedaan in hoe de grenzen op te rekken in een complexe context om impact te krijgen.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.