Werkateliers Ontwikkeling Projectleiders

Opdrachtgever: Programma Directeur
Doelgroep: Senior Project- en Programmamanagers

Vraagstuk

De manager van de afdeling projecten van NS Treinmodernisering heeft Management Expedition gevraagd een gerichte skills training te organiseren voor een groep van 12 (senior) projectleiders.

Uit een assessment kwam naar voren dat ontwikkelpunten voor deze professionals liggen in netwerken, politiek bedrijven, naar voren stappen, schakelen tussen inhoud en proces en verbinding maken en regie pakken.

Het doel was om in een collectieve training de individuele ontwikkeling van de projectleiders van volwassen naar nog meer senior te begeleiden vanuit deze ontwikkelpunten.

Opdrachtgever

NS Treinmodernisering houdt zich bezig met modernisering en revisie van grote materieelseries (=treinen). Renovatie is een stuk goedkoper dan de aanschaf van nieuwe treinen. Dit varieert van kleine aanpassingen tot een compleet gemoderniseerde treinserie in een nieuw jasje.

De projecten en programma’s die dit bewerkstelligen zijn in vele opzichten complex van aard, zowel in techniek als in duur, omvang en diversiteit aan stakeholders en leveranciers.

Over de opdracht

We hebben gekozen voor een aanpak – aansluitend op ons leermodel – in 4 losse werkateliers met een Leerintake op basis van een online formulier en het reeds in bezit zijn van een Insights Discovery profiel, een dag Omgeving, een dag IK en een dag TEAM.

Om de trainingen ook kleur te geven aansluitend op de inhoud van de dag; we zijn achtereenvolgens in een verzorgingstehuis (doel: verbinding maken), een stadhuis (doel: politiek bedrijven en netwerken), een station (doel: schakelen tussen inhoud en proces) en een dierentuin (doel: groepsdynamiek bij apen) te gast geweest.

Omdat het motto oefenen, oefenen en nog eens oefenen was, hebben we de praktijk in huis gehaald met gasten zoals een directe klant, een wethouder, twee gesprekscoaches en een ethologe als deskundige om de dynamiek onder apen te duiden.

Resultaat

Het resultaat is uiteraard individueel verschillend, maar is door deelnemers beschreven als:

  • “vergroot bewustzijn en zelfinzicht op functioneren”
  • “een spiegel”
  • “heeft me aan het denken gezet over mijn huidige functioneren”.

Daarnaast zijn er in projecten acties ondernomen op inhoud of in de relatie als gevolg van de training.

Maatwerk voor jouw groep projectmanagers met aandacht voor elk individu?

Training Projectmanagement

Het VAKmatige van Projectmanagement is hygiëne geworden, nuttige en noodzakelijke bagage. De competenties van een projectmanager zitten in het beïnvloeden van een complexe OMGEVING, het samenwerken met je TEAM en de positionering van je IK. Ons vertrekpunt voor een evenwichtige en boeiende maatwerk training is een juiste dosering van deze vier elementen van ons LEERMODEL.