Online

Online

Online Learning en Development vindt niet meer louter in zaaltjes plaats. Online tools, content en contact helpen te versnellen, te versimpelen, te inspireren en afstand te overbruggen. We werken met allerlei hulpmiddelen van online enquêtes tot quizzen, van video’s...
Casuïstiek

Casuïstiek

Casuïstiek met als doel Communicatie Een goede casus om aan te werken kan tot meer inzicht leiden dan tien keer iets uitleggen. Zo leert een door ons veel ingezette projectcasus deelnemers dikwijls dat er veel uitwerkingen zijn van hetzelfde vraagstuk, afhankelijk van...
Visual Design

Visual Design

Visual Design met als doel Draagvlak creëren Het vastleggen van beelden werkt heel goed voor beeldvorming in een complexe omgeving om Draagvlak te creëren. Denken in beelden activeert een andere kant van je brein en leidt tot nieuwe en creatieve inzichten. Het werkt...