Online

Online

Online Learning en Development vindt niet meer louter in zaaltjes plaats. Online tools, content en contact helpen te versnellen, te versimpelen, te inspireren en afstand te overbruggen. We werken met allerlei hulpmiddelen van online enquêtes tot quizzen, van video’s...
Indoorklimmen

Indoorklimmen

Indoorklimmen met als doel Leidinggeven In de klimhal draait alles om vertrouwen, lef, Communicatie, Leidinggeven en Coaching. Bij een uitdagende en spannende activiteit kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Dat is ideaal voor teamreflectie op het vertoonde gedrag...
Gespreksvoering

Gespreksvoering

Gespreksvoering met als doel Communiceren Vaardigheid in Communiceren en Invloed uitoefenen is in bijna elk vak cruciaal, maar zeker voor project- en changemanagement. Om daarin te ontwikkelen zetten we graag gesprekscoaches in die je goed tegenspel en zorgvuldige...
Leren van apen

Leren van apen

Leren van apen met als doel Groepsdynamiek Apen vertonen vergelijkbaar sociaal gedrag als mensen. Ze organiseren, fuseren, bedrijven politiek, tonen leiderschap, socializen en ruziën. Een bezoek aan de apen onder leiding van een bioloog levert mooie inzichten over...
Vechtkunst

Vechtkunst

Vechtkunst met als doel Communiceren Wat doe je als het spannend wordt in de communicatie? Als je ontregeld wordt? Vechtkunst staat voor aanvallen en verdedigen; (aan)raken en ontwijken; imponeren en terugtrekken; sparren en uitdagen. Net zoals communicatie tussen...