Marktonderzoek

BLENDED TRAINING CHANGE MANAGEMENT voor PROJECTMANAGERS en PRODUCTOWNERS

Intro marktonderzoek

Propositie

Link naar marktonderzoek

Resultaten marktonderzoek

Intro marktonderzoek

Management Expedition verzorgt op dit moment Masterclasses Change Management voor senior project-/programmamanagers en adviseurs. We bieden nog geen training aan voor medioren, zijnde “klassieke” projectmanagers of “Agile” productowners met minimaal 5 jaar werkervaring.

Wij denken dat er voor die doelgroep veel toepasbare inzichten te leren zijn uit het vak Verandermanagement die Projectmanagement en Agile minder concreet adresseren.
Denk hierbij aan positiebepaling in de organisatie, opdrachten veranderkundig inschatten en voorwaarden voor verandering realiseren, handelen in de boven- en onderstroom, omgaan met onzekerheid en de grens van maakbaarheid, schakelen wanneer de strategie niet het gewenste effect oplevert en nog veel meer.

We veronderstellen dat deze doelgroep in haar drukke levensfase in eigen tijd en op eigen tempo kan leren en werken in online modules, die met toepasbare theorie en rijke ervaringsverhalen inspireren en een Veranderkundige basis leggen.
Deze modules worden verrijkt met 1-op-1 Teams-coachgesprekken en een live ontmoeting met collega studenten.
Kortom, een training die zich laat typeren als een blend van voornamelijk online maar ook live aanbod.

Voordat wij dit product gaan ontwikkelen willen we deze veronderstellingen graag toetsen in een marktonderzoek. We zijn erg benieuwd of je vindt dat we deze propositie moeten ontwikkelen en of je de training t.z.t. zelf zou willen volgen of geschikt acht voor collega projectmanagers of productowners.

Op deze webpagina vind je onze propositie.
Je helpt ons enorm door bijgevoegde vragenlijst – 10 minuten invultijd – in te vullen. Wellicht doe je er zelf ook ideeën op over Change Management.
We zullen de resultaten van het marktonderzoek t.z.t. publiceren.

Fijn als je de moeite neemt die te beantwoorden, dank daarvoor!
We hopen mooi aanbod te ontwikkelen op basis van jouw feedback.

Hartelijke groet,

Jöan

Training

Wil jij leren wat Change Management is en wat je er mee kunt als projectmanager of productowner?

 • Hoe doorgrond je je veranderopgave en pak je die krachtig aan? Hoe richt je je veranderproces effectiever in door psychologische en organisatorische elementen van verandering te gebruiken?
 • Hoe kies je slimme interventies bij spanningen en onvoorziene problemen?
 • En wil je deze stap in jouw ontwikkeling efficiënt, pragmatisch en geïnspireerd zetten?

Dan is de nieuwe blended training Change Management voor projectmanagers en productowners iets voor jou!

Blended

Deze blended training is gericht op in korte tijd veel toepasbare kennis en inspiratie te bieden. De training bestaat uit:

 • 8x online video’s van 45 min met een mix van compacte theorie, ervaringen van opdrachtgevers van veranderingen, veranderdeskundigen en vakgenoten plus praktijkgerichte huiswerkopdrachten
 • 2x Teams- coachgesprekken van 1 uur met een veranderkundige
 • 1x workshop van 1 dagdeel live op locatie onder begeleiding van een veranderkundige.

Dus, leren in eigen tijd op eigen tempo, individueel maatwerk en live interactie met andere deelnemers.

Inhoud

Het ingevulde Leerkompas hieronder is het menu van deze training.

Onderwerpen die bij Leiden in verandering aan bod komen:

 • Wat doet verandering met jou en met je blik op change bij anderen? (Zelfmanagement)
 • Hoe veranderbereid ben jij zelf? (Wendbaarheid)
 • Wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws gedaan en hoe vergroot je je creativiteit en innovatievermogen? (Leiderschap)
 • Hoe kun je jezelf zijn en met je unieke bijdrage aan je opgave je omgeving bedienen? (Leiderschap en Invloed)

Onderwerpen die bij Veranderkunde als venster op de realiteit aan bod komen:

 • Wat is de kern van jouw opgave vanuit veranderkundige bril? (Verhaal en Business Case)
 • Wat is de positie van je opgave in het speelveld en hoe reflecteer je het “systeem” en de wijze van organiseren? (Stakeholdermanagement en Governance)
 • Wat is veranderkundig kijken en welk interventierepertoire maakt je wendbaar, genereert draagvlak en creëert goed opdrachtgeverschap? (Verandermanagement, Wendbaarheid, Draagvlak creëren, Opdrachtgeverschap)
 • Hoe ga je met weerstand en onderstroom om en hoe maak je je impact op je opgave maximaal? (Conflicthantering, Politiek, Invloed)

Resultaat

Je neemt de volgende bagage uit deze training mee naar huis:

 • Zelfbewustzijn van jouw verandermindset
 • In staat leiding te nemen over de eigen (verander)opgave
 • Zicht op de veranderbehoefte en noodzaak bij anderen
 • Veranderkundig repertoire om anders te kijken
 • Uitbreiding van Interventierepertoire
 • Gevoel en handvatten om meer impact te maken in eigen situatie

Tot zover de propositie, we nodigen je graag uit via onderstaande link enkele vragen te beantwoorden voor ons marktonderzoek. Graag uiterlijk 30 juni 2022 invullen.

Veel dank!

Resultaten marktonderzoek

De volgende resultaten komen naar voren uit ons marktonderzoek met Vraag en Antwoord.

Blijf op de hoogte

Al interesse? Hou me op de hoogte wanneer de training gaat draaien.

7 + 3 =

Wat is de ideale verhouding tussen online modules, coachgesprekken en workshops?

 • 8 online modules van 45 minuten per module
 • 2 Teams coachgesprekken van 1 uur
 • 1 live workshop van 1 dagdeel

Respondenten:

 • 6,14 online modules van 45 minuten per module
 • 2,84 Teams coachgesprekken van 1 uur
 • 2,37 live workshop van 1 dagdeel

Conclusie: verschuiving van online naar live.

Wat spreekt aan in de propositie?
Top 5 van respondenten:

 • Ervaringen uitwisselen
 • Laagdrempelige zelfstudie
 • Reflectiegehalte
 • Inhoud en de breedte daarvan voor brede doelgroep
 • Diversiteit in opbouw van theorie, reflectie en ervaringen

Wat spreekt niet aan de propositie?
Top 5 van respondenten:

 • Video’s is ouderwets en online is te vrijblijvend
 • Vorm te veel online waardoor interactie ontbreekt
 • Toepasbaarheid op praktijk
 • Gebrek aan visuele weergave propositie
 • Focus training niet helder

Algemene conclusies vanuit functie van respondenten

 • Potentiële deelnemers zijn tevreden over opzet training, mate van uitwisselen van ervaringen en zelfreflectie, maar vinden ook dat de inhoud/theorie beter toepasbaar moet worden voor hun praktijk
 • Managers die de propositie bekijken voor een collega zijn zeer positief over inhoud, vorm en aansluiting op doelgroep maar is kritisch bij het online gedeelte en mist inhoud op teamaspect
 • Projectmanagers vinden focus op verandermanagement zeer relevant en zien samenstel van drie leervormen als prettig maar zien online gehalte als hoog
 • Productowners zijn bereid veel te investeren in dit thema maar zien de propositie nog niet goed op hen aansluiten
 • Vrijwel alle respondenten herkennen de relevantie van Verandermanagement voor hun werk en zien meerwaarde in deze training
 • De inhoudelijke tweedeling in Leiden in verandering en Veranderkunde als venster op jouw realiteit sluit goed aan bij het grootste gedeelte respondenten behalve de productowners.

Dank aan alle respondenten voor hun moeite en waardevolle antwoorden.
We zijn de ontwikkeling van deze propositie ter hand aan het nemen vanuit de inzichten uit het marktonderzoek.